دکتر بابک محمودی

دکتر بابک محمودی

دکتر بابک محمودی

 
شماره نظام پزشکی: 69182
دکترای حرفه ای (مستر) طب سوزنی از دانشگاه طب چینی پکن چین
(beijing university of chinese medicine)
دکترای حرفه ای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران
 
 

Qualifications

  • . GCSEs required
  • . A-levels required
  • . Time requirements
  • . Medical School requirements
 
عضویت در خبر نامه